CẦN THU HÚT NGUỒN VỐN XÃ HỘI HOÁ TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,648

Ngày đăng: 28/10/2021

CẦN THU HÚT NGUỒN VỐN XÃ HỘI HOÁ TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN ẢNH

Tại điểm cầu Tây Ninh, ĐBQH tỉnh Tây Ninh cho rằng sau 15 năm thi hành, Luật điện ảnh cần thay đổi để phù hợp hơn với sự phát triển trong thời đại mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?