CẦN TẠO CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỂ THU HÚT TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SẢN XUẤT PHIM TẠI VIỆT NAM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,069

Ngày đăng: 28/10/2021

CẦN TẠO CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỂ THU HÚT TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SẢN XUẤT PHIM TẠI VIỆT NAM

Liên quan đến những quy định nhằm thu hút các đoàn làm phim quốc tế tới Việt Nam sản xuất hiện còn rất nhiều hạn chế, cần được cơ quan liên quan giải quyết.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?