SƠN LA LẠ LÙNG DỰ ÁN LỢN KHÔNG CHUỒNG TRỐNG - KỲ 2

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,745

Ngày đăng: 12/01/2021

SƠN LA LẠ LÙNG DỰ ÁN LỢN KHÔNG CHUỒNG TRỐNG - KỲ 2

Như chúng tôi đã thông tin trong chương tình 365 ngày hôm qua, 59 hộ dân thuôc bản Chiềng Yên xã Chiềng Cọ Thành phố Sơn La khấp khởi vui mừng vì sẽ được hỗ trợ mỗi hộ 30 con lợn giống để chăn nuôi theo dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi vay mượn để xây dựng chuồng trại, giờ lợn không thấy đâu, chỉ có những gian chuồng bỏ không và những khoản nợ vay .

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?