NỖ LỰC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUA SÁNG KIẾN DDCI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,237

Ngày đăng: 13/01/2021

NỖ LỰC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUA SÁNG KIẾN DDCI

Năm 2019, Sơn La đứng thứ 57/63 tỉnh thành về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), một con số khá khiêm tốn. Để cải thiện chỉ số này, từ năm 2019, tỉnh Sơn La đã tiến hành khảo sát các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp về công tác điều hành của các cơ quan chính quyền cấp huyện, các sở ban ngành và lãnh đạo địa phương một cách có hệ thống. Và như thế, bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, sở, ngành (gọi tắt là DDCI (đọc là Đi Đi Ci Ai) Sơn La) đã ra đời, từng bước giúp cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư tại các huyện/thành phố và tăng cường tính trách nhiệm, minh bạch, cải tổ các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?