KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐÃ LÀM TỐT VAI TRÒ GIÁM SÁT NỀN TÀI CHÍNH CÔNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,300

Ngày đăng: 12/01/2021

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐÃ LÀM TỐT VAI TRÒ GIÁM SÁT NỀN TÀI CHÍNH CÔNG CỦA ĐẤT NƯỚC

# Cho ý kiến về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán nhà nước, các ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng của một tổ chức đã được Hiến định, do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân thủ theo pháp luật. Thực hiện kiểm toán về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, góp phần trong công tác phòng chống tham nhũng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?