ÔNG TRẦN QUỐC VĂN ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH UBND TỈNH HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2016- 2021

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,539

Ngày đăng: 01/12/2020

ÔNG TRẦN QUỐC VĂN ĐƯỢC BẦU LÀM CHỦ TỊCH UBND TỈNH HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2016- 2021

Tiếp tục chương trình Kỳ họp lần thứ 14 HĐND tỉnh Hưng Yên khóa 16, chiều nay, các đại biểu đã nghe báo cáo về công tác kiểm sát, xét xử năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và tiến hành kiện toàn bầu một số chức danh giữ chức vụ trong HĐND và UBND tỉnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?