LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – HIỆN ĐẠI VÀ SÁNG TẠO

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,979

Ngày đăng: 01/12/2020

LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – HIỆN ĐẠI VÀ SÁNG TẠO

Ghi nhận những kết quả nỗ lực của toàn ngành lâm nghiệp, Lễ kỷ niệm “Lâm nghiệp Việt Nam – 75 năm hình thành và phát triển” diễn ra chiều nay tại Nghệ An đã xác định hướng đi mới cho ngành lâm nghiệp trong giai đoạn tới là “hiện đại và sáng tạo; phát triển hài hòa và bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường; có vị thế quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?