SƠN LA: HÀNG TRĂM KHUYẾN NÔNG VIÊN XÃ TRƯỚC NGUY CƠ THẤT NGHIỆP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 20,892

Ngày đăng: 21/11/2020

SƠN LA: HÀNG TRĂM KHUYẾN NÔNG VIÊN XÃ TRƯỚC NGUY CƠ THẤT NGHIỆP

# UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định 2451 năm 2017 về khuyến nông xã trên địa bàn tỉnh, quy định sẽ tinh giản biên chế đội ngũ này. Theo đó, đến hết năm 2020, trừ những xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và có trên sáu điểm tái định cư thì được bố trí hai khuyến nông xã. Các xã còn lại bố trí số lượng một cán bộ khuyến nông viên. Nếu thực hiện theo quyết định này thì cuối năm nay tỉnh Sơn La sẽ có hàng trăm khuyến nông xã thất nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?