THIẾT LẬP CÁC “VÙNG XANH”, THU HẸP DẦN “VÙNG ĐỎ” ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO CỘNG ĐỒNG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Chuyên mục: SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG | Lượt xem : 23,679

Ngày đăng: 31/08/2021

THIẾT LẬP CÁC “VÙNG XANH”, THU HẸP DẦN “VÙNG ĐỎ” ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO CỘNG ĐỒNG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?