TAN MÁU BẨM SINH- BỆNH DI TRUYỀN ẢNH HƯỞNG TỚI GIỐNG NÒI

Chuyên mục: SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG | Lượt xem : 172,589

Ngày đăng: 25/12/2018

TAN MÁU BẨM SINH- BỆNH DI TRUYỀN ẢNH HƯỞNG TỚI GIỐNG NÒI

Thalassemia- Tan máu bẩm sinh là vấn đề của toàn xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, đời sống và tương lai của giống nòi. Hiện nay có rất nhiều người mang gen bệnh nhưng không biết mình bị bệnh. Do đó, tỉ lệ hai người cùng mang gien bệnh Thalassemia kết hôn với nhau ngày càng cao, điều này đã và đang ảnh hưởng xấu tới chất lượng dân số và sự phát triển giống nòi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?