TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 12,232

Ngày đăng: 03/03/2021

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Luật sư NGUYỄN HỮU TOẠI, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hừng Đông. NGÀY 03/3/2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?