TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI DƯỚI HÌNH THỨC PHÂN LÔ, BÁN NỀN.

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 12,395

Ngày đăng: 04/03/2021

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH ĐẤT ĐAI DƯỚI HÌNH THỨC PHÂN LÔ, BÁN NỀN.

Khách mời: Luật sư TRẦN MINH CƯỜNG, đoàn Luật sư Tp.HCM. MC: HOÀNG NHÂN NGÀY: 04/03/2021.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?