TƯ VẤN PHÁP LUẬT : CHIA TÀI SẢN CHUNG LÀ NHÀ ĐẤT KHI LY HÔN THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Chuyên mục: Radio 365 FM - 97.5 Mhz | Lượt xem : 14,247

Ngày đăng: 05/03/2021

TƯ VẤN PHÁP LUẬT : CHIA TÀI SẢN CHUNG LÀ NHÀ ĐẤT KHI LY HÔN THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Th.s Luật sư NGUYỄN VĂN TÚY- Phó Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng. NGÀY 05/03/2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?