NÂNG CAO Ý THỨC NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 34,332

Ngày đăng: 21/08/2021

NÂNG CAO Ý THỨC NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID -19 đã và đang tác động sâu rộng tới đời sống nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, đất nước ta một lần nữa lại đối mặt với những khó khăn lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân cần tập trung mọi nguồn lực, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?