CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN CẢ NƯỚC ĐẶT NHIỀU KỲ VỌNG VÀO CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ NHIỆM KỲ QUỐC HỘI MỚI

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 164,159

Ngày đăng: 21/07/2021

CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN CẢ NƯỚC ĐẶT NHIỀU KỲ VỌNG VÀO CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ NHIỆM KỲ QUỐC HỘI MỚI

Sáng ngày 20/7, kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Có thể nói, đây là kỳ họp rất đặc biệt trong lịch sử hoạt động của Quốc hội. Bởi Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh cả nước tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công rất tốt đẹp. Và đây là kỳ họp có vai trò đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV. Chính vì vậy cử tri và nhân dân cả nước đều háo hức mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào những đại biểu mới trúng cử và nhiệm kỳ Quốc hội mới!

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?