CẦN CÓ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ THÍCH ỨNG VỚI DỊCH BỆNH COVID 19

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 168,080

Ngày đăng: 18/06/2021

CẦN CÓ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ THÍCH ỨNG VỚI DỊCH BỆNH COVID 19

Thực tế thời gian qua cho thấy nhiều doanh nghiệp đã vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh nhờ chuyển đổi số kịp thời. Tuy nhiên liệu có phải các doanh nghiệp của chúng ta đều đã ý thức được rõ được tầm quan trọng của việc chuyển đổi số? Liệu cơ sở pháp lý để các doanh nghiệp chuyển đổi số đã đầy đủ và toàn diện hay chưa? Cần phải có giải pháp gì để hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số thích ứng với tình hình dịch bệnh, để đảm bảo mục tiêu vừa có thể phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh như Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đặt ra?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?