SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI LỚN

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 158,698

Ngày đăng: 23/05/2021

SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI LỚN

Ngày 23/5, cử tri cả nước sẽ tiến hành bỏ lá phiếu bầu cử của mình để lựa chọn ra ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang triển khai thực hiện và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, đây là sự kiện chính trị rất quan trọng của đất nước, góp phần tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Sau nhiều ngày chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo, đến thời điểm này, tất cả các địa phương đều đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân- ngày hội non sông.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?