NHÌN LẠI NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 56,431

Ngày đăng: 12/04/2021

NHÌN LẠI NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

Kỳ họp thứ 11- kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14 đã kết thúc vào ngày 8/4, như vậy là nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 chính thức khép lại, với rất nhiều cảm xúc của gần 500 đại biểu và cử tri và nhân dân cả nước. Trong chương trình Quốc hội với cử tri ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng của chương trình để nhìn lại những thành quả của nhiệm kỳ quốc hội lần này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?