VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI CAO TỐC BẮC NAM

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 37,257

Ngày đăng: 22/03/2021

VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI CAO TỐC BẮC NAM

Với sự nỗ lực của các cơ quan Chính phủ và nhiều địa phương, trục cao tốc xuyên Việt đầu tiên của Việt Nam đang từng bước thành hình. Tuy nhiên, việc triển khai dự án Cao tốc Bắc Nam phía Đông vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó, 2 khó khăn phải kể đến đó là Giải phóng mặt bằng và đảm bảo nguồn nguyên vật liệu trong quá trình triển khai

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?