GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ NÂNG CAO TỶ LỆ NỮ ĐẠI BIỂU TRONG CÁC CƠ QUAN DÂN CỬ

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 42,932

Ngày đăng: 28/03/2021

GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ NÂNG CAO TỶ LỆ NỮ ĐẠI BIỂU TRONG CÁC CƠ QUAN DÂN CỬ

Qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND, đại biểu là phụ nữ đã thể hiện được trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, đại diện cho tiếng nói của cử tri và nhân dân. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cho nhiệm kỳ 2021-2026, làm sao để tăng tỷ lệ nữ giới tham gia, phát huy tiềm năng, thế mạnh của phụ nữ trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?