CỬ TRI KỲ VỌNG VÀO KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 64,619

Ngày đăng: 24/03/2021

CỬ TRI KỲ VỌNG VÀO KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Ngày 24/03 , kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 khai mạc tại Tòa nhà Quốc hội. Đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, chính vì vậy mặc dù thời gian họp ngắn nhưng Quốc hội sẽ xem xét và triển khai nhiều nội dung làm việc hết sức quan trọng. Vậy những nội dung đó cụ thể là gì? Cử tri có mong đợi gì ở kỳ họp lần đây, đây sẽ là nội dung chính của chương trình Quốc hội với cử tri ngày hôm nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?