TRIỂN KHAI HÌNH THỨC QUẢN LÝ DÂN CƯ BẰNG MÃ SỐ ĐỊNH DANH THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ?

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 28,881

Ngày đăng: 24/08/2020

TRIỂN KHAI HÌNH THỨC QUẢN LÝ DÂN CƯ BẰNG MÃ SỐ ĐỊNH DANH THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ?

gần 70 năm qua, cuốn sổ hộ khẩu đã tồn tại với rất nhiều“quyền năng” đối với nhiều thế hệ các hộ gia đình của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, hiện Quốc hội đang xem xét và cho ý kiến vào Luật Cư trú (sửa đổi), nếu được thông qua phương thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu lâu nay sẽ được chuyển thành phương thức quản lý bằng số định danh cá nhân. Vậy số định danh cá nhân là gì? Triển khai phương thức quản lý dân cư mới này sẽ có những ưu điểm gì và cần những điều kiện nào để có thể thực thi hiệu quả?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?