CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 28-5-2015

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 11,331

Ngày đăng: 29/05/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 28-5-2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Ban Công tác Mặt trận là cánh tay nối dài của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ý kiến của Đại biểu và cử tri góp ý vào Dự thảo Luật tài nguyên môi trường biển, hải đảo

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?