CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 26-5-2015

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 11,356

Ngày đăng: 27/05/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 26-5-2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Luật thống kê sửa đổi – Tăng cường chất lượng của hoạt động thống kê. Đại biểu Quốc hội và cử tri cho ý kiến về Dự thảo Luật Kiểm toán sửa đổi

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?