ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC CỦA CHÍNH PHỦ

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 11,716

Ngày đăng: 14/03/2015

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHẤT VẤN BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC CỦA CHÍNH PHỦ

Chiều ngày 14/03, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử về “Việc thực hiện Chương trình 135, thực trạng và giải pháp sắp xếp bố trí dân cư vùng thường hay xảy ra thiên tai; giải pháp giải quyết vấn đề ma túy và một số hủ tục, mê tín dị đoan trong vùng dân tộc thiểu số”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?