TÍNH ĐỘT PHÁ CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỬA ĐỔI

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 11,639

Ngày đăng: 04/03/2015

TÍNH ĐỘT PHÁ CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỬA ĐỔI

Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Với những điểm mới mang tính đột phá, Luật BHYT khắc phục những hạn chế, bất cập hiện hành, tạo cơ chế pháp lý bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và tính bền vững của quỹ BHYT để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?