QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 19/3/2015

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 11,559

Ngày đăng: 19/03/2015

QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI NGÀY 19/3/2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược - Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường tại tỉnh Sơn La. - Tiếp tục lấy ý kiến vào các dự án Luật An toàn vệ sinh lao động; Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?