CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 30-03-2015

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 11,252

Ngày đăng: 31/03/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 30-03-2015

Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp thân mật Chủ tịch Hạ viện các nước: Xu-đăng, Indonesia - Vai trò của Nghị viện trong chống các hành động khủng bố của các tổ chức như Daesh, Boko Haram, chống lại thường dân và phụ nữ. - Kỷ niệm 30 năm thành lập cơ chế Hội nghị nữ Nghị sĩ IPU và 20 năm thực hiện tuyên bố và cương lĩnh hành động Bắc kinh

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?