CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 24-03-2015

Chuyên mục: QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI | Lượt xem : 11,572

Ngày đăng: 26/03/2015

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC HỘI VỚI CỬ TRI 24-03-2015

- Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại một số tỉnh - Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản đảm bảo phát triển bền vững - Dự án Quốc hội trẻ Việt Nam – Cơ hội cho giới trẻ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?