CỬ TRI VÀ ĐBQH TỈNH LÂM ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CAO KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,108

Ngày đăng: 12/01/2022

CỬ TRI VÀ ĐBQH TỈNH LÂM ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CAO KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Bên lề kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15, Phóng viên THQHVN đã ghi nhận ý kiến của các cử tri và đại biểu QH tại tỉnh Lâm Đồng đánh giá về kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ nhất.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?