THÊM GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 10,154

Ngày đăng: 25/09/2021

THÊM GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH

Ngày 16/9, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Việc xem xét, đề xuất thêm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong bối cảnh diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh covid 19, nhiều doanh nghiệp đã đuối sức là hết sức cần thiết.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?