TUYÊN QUANG ĐẶT MỤC TIÊU GRDP TĂNG 8,3%

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,104

Ngày đăng: 18/12/2021

TUYÊN QUANG ĐẶT MỤC TIÊU GRDP TĂNG 8,3%

Nhất trí thông qua 38 nghị quyết chuyên đề, tạo cơ sở pháp lý cho công tác tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, anh ninh trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Đây là nội dung chính được đưa ra Tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/12.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?