ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH THUẬN LÀM VIỆC VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH BÌNH THUẬN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,997

Ngày đăng: 16/12/2021

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH THUẬN LÀM VIỆC VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH BÌNH THUẬN

Theo báo cáo của ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Thuận thì dù nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế hợp tác xã rất lớn nhưng dư nợ cho vay đối với khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh rất thấp, chỉ chiếm 0,1% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn, hiện nay do nhiều nguyên nhân khiến kinh tế tập thể khó tiếp cận vốn vay ngân hàng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?