THẨM TRA CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,337

Ngày đăng: 22/10/2021

THẨM TRA CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?