SỬA ĐỔI LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ KỊP THỜI PHÁT TRIỂN SỨC SÁNG TẠO CỦA QUỐC GIA

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,590

Ngày đăng: 27/10/2021

SỬA ĐỔI LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ KỊP THỜI PHÁT TRIỂN SỨC SÁNG TẠO CỦA QUỐC GIA

Trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam thông qua việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã đặt ra nhu cầu phải sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ lần thứ 3. Ghi nhận của PV THQHVN tại điểm cầu đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh về các ý kiến liên quan đến luật này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?