QUY ĐỊNH RÕ VỀ HUY ĐỘNG NGƯỜI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,209

Ngày đăng: 22/10/2021

QUY ĐỊNH RÕ VỀ HUY ĐỘNG NGƯỜI PHƯƠNG TIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP BÁCH

Thảo luận tại tổ Nhiều ý kiến cho rằng, So với Pháp lệnh Cảnh sát cơ động, dự thảo Luật cảnh sát cơ động đã quy định rõ hơn quyền huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng này. Tuy nhiên đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu quy định Cảnh sát cơ động chỉ được huy động người, phương tiện, thiết bị khi chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần quy định rõ về huy động người phương tiện trong trường hợp cấp bách.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?