PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Y TẾ BỀN VỮNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,347

Ngày đăng: 23/10/2021

PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Y TẾ BỀN VỮNG

“Khi số đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ còn chiếm tỷ trọng cao trong tỷ lệ người dân tham gia BHYT thì cần xem xét đến tính bền vững của việc phát triển chính sách BHYT và chăm sóc sức khỏe nhân dân”. Nội dung này đã được các đại biểu đặt vấn đề, phân tích làm rõ tại buổi họp tổ chiều nay, khi thảo luận cho ý kiến về Công tác Quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và Việc thực hiện Nghị quyết 68/QH khóa 13

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?