NỢ, CHẬM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI: NHIỀU SAI PHẠM, KHÓ XỬ LÝ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,444

Ngày đăng: 23/10/2021

NỢ, CHẬM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI: NHIỀU SAI PHẠM, KHÓ XỬ LÝ

Năm 2020, tổng số tiền nợ, chậm đóng bảo hiểm xã hội là hơn 15.000 tỷ đồng; trong đó, nợ gốc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng 2.000 tỷ đồng so với 2019; nợ lãi chậm đóng chiếm gần 20% tổng số nợ. Thảo luận ở tổ chiều nay, các đại biểu cho rằng, tình trạng nợ, chậm đóng Bảo hiểm xã hội có chiều hướng tăng nhanh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động và an sinh xã hội. Bên cạnh việc giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm cho người thụ hưởng, Chính phủ, các Bộ ngành cần có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt về vấn đề này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?