LÂM ĐỒNG: NHIỀU Ý KIẾN GÓP Ý SỬA ĐỔI LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,372

Ngày đăng: 27/10/2021

LÂM ĐỒNG: NHIỀU Ý KIẾN GÓP Ý SỬA ĐỔI LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tại Lâm Đồng, Dự thảo Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ nhận được sự quan tâm ý kiến của cử tri và đại biểu Quốc hội, mục tiêu nhằm sửa đổi luật phù hợp với thực tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?