ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÀ GIANG TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ YÊN ĐỊNH, HUYỆN BẮC MÊ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,243

Ngày đăng: 15/10/2021

ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÀ GIANG TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ YÊN ĐỊNH, HUYỆN BẮC MÊ

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng nay, đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang có buổi tiếp xúc cử tri xã Yên Định, huyện Bắc Mê.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?