ĐOÀN ĐBQH KIÊN GIANG THẢO LUẬN TỔ CÁC DỰ ÁN LUẬT

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,228

Ngày đăng: 22/10/2021

ĐOÀN ĐBQH KIÊN GIANG THẢO LUẬN TỔ CÁC DỰ ÁN LUẬT

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?