ĐOÀN ĐBQH GIA LAI: GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,338

Ngày đăng: 22/10/2021

ĐOÀN ĐBQH GIA LAI: GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tham gia thảo luật tổ, góp ý về Dự án Luật Cảnh sát cơ động và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?