ĐOÀN ĐBQH GIA LAI GÓP Ý VỀ 4 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,474

Ngày đăng: 22/10/2021

ĐOÀN ĐBQH GIA LAI GÓP Ý VỀ 4 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cũng đã tham gia thảo luật tổ, góp ý về Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên-Huế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?