ĐẦU TƯ HƠN NỮA CHO Y TẾ CƠ SỞ NHẰM ĐẢM BẢO SỨC KHOẺ NHÂN DÂN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,680

Ngày đăng: 23/10/2021

ĐẦU TƯ HƠN NỮA CHO Y TẾ CƠ SỞ NHẰM ĐẢM BẢO SỨC KHOẺ NHÂN DÂN

“Việc cung ứng dịch vụ y tế tại tuyến cơ sở hiện nay vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập như chất lượng và tính sẵn có của dịch vụ y tế còn hạn chế, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế chưa đảm bảo, chất lượng nguồn nhân lực y tế chưa cao. Do đó, nhà nước cần phải đầu tư hơn nữa cho tuyến y tế cơ sở. Đây là vấn đề được các đại biểu thảo luận tại tổ khi cho ý kiến về Kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội năm 2019 và năm 2020; Kết quả quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?