BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 4 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,170

Ngày đăng: 14/10/2021

BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 4 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Sau 3,5 ngày làm việc liên tục với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ những nội dung chương trình đặt ra tại phiên họp thứ 4, đạt được sự đồng thuận rất cao đối với tất cả nội dung mà UBTVQH đã quyết định, cho ý kiến. Cuối giờ sáng ngày 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 4.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?