ĐB HOÀNG ĐỨC THẮNG: CẦN MỞ RỘNG THOẢ THUẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐẾN CẤP XÃ Ở BIÊN GIỚI

Chuyên mục: KỲ HỌP THỨ 10 - QUỐC HỘI KHÓA XIV | Lượt xem : 10,266

Ngày đăng: 23/10/2020

ĐB HOÀNG ĐỨC THẮNG: CẦN MỞ RỘNG THOẢ THUẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐẾN CẤP XÃ Ở BIÊN GIỚI

CẦN MỞ RỘNG THOẢ THUẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐẾN CẤP XÃ Ở BIÊN GIỚI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?