ÔNG NGUYỄN PHÚ ĐÍNH 84 TUỔI, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CLB SỨC KHỎE NGOÀI TRỜI, TP. HÀ NỘI

Chuyên mục: NGƯỜI NÍU NHỊP THỜI GIAN | Lượt xem : 14,107

Ngày đăng: 30/10/2017

ÔNG NGUYỄN PHÚ ĐÍNH 84 TUỔI, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CLB SỨC KHỎE NGOÀI TRỜI, TP. HÀ NỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?