NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG TẬP 1

Chuyên mục: NGƯỜI ĐẠI BIỂU DÂN CỬ | Lượt xem : 13,876

Ngày đăng: 19/02/2017

NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG TẬP 1

Nhìn gương mặt phúc hậu, hiền từ của chủ nhân căn phòng lẫn trong không gian bình dị ấy người ta khó có thể nghĩ rằng ông chính là kiến trúc sư huyền thoại của con đường huyền thoại - Đường Trường Sơn. Và cũng không nhiều người biết rằng ông là 1 trong vài đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên còn lại cho đến hôm nay. Không chỉ thế, sau này khi hòa bình lập lại ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng khác, và trong rất nhiều chức vụ ấy, ông vẫn vẹn nguyên tính cách, luôn xông pha, tìm tòi để mở ra những con đường mới, những đóng góp sáng tạo cho dân tộc Việt Nam. Ông chính là Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?