TIÊU CHUẨN, HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐẠI BIỂU - “TẤM GƯƠNG” SOI CHIẾU TRƯỚC NHÂN DÂN

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 16,827

Ngày đăng: 30/10/2020

TIÊU CHUẨN, HÌNH ẢNH NGƯỜI ĐẠI BIỂU - “TẤM GƯƠNG” SOI CHIẾU TRƯỚC NHÂN DÂN

Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân là yếu tố cấu thành nên hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, góp phần quan trọng mang tính quyết định đến việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử. Lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu là ưu tiên hàng đầu, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Hình ảnh của người đại biểu nhân dân không chỉ có ý nghĩa đối với chính cá nhân đại biểu mà còn là tấm gương soi chiếu mang giá trị đại diện cho cử tri

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?