TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI, KẾT HỢP, TUYÊN TRUYỀN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Chuyên mục: NGÀY HỘI NON SÔNG | Lượt xem : 23,547

Ngày đăng: 06/04/2019

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI, KẾT HỢP, TUYÊN TRUYỀN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Để công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn đi vào chiều sâu, đạt được hiệu quả tích cực, các ngành chức năng địa phương cần tăng cường công tác phối, kết hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ đồng bào, để đồng bào hiểu và thực hiện”. Đây là kiến nghị của Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 – 2018.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?